การพัฒนาเทคนิคการวัดผลผลิตฟิชชันสำหรับตรวจหาความผิดปกติของเชื้อเพลิงเครื่องปฎิกรณ์ปรมาณูวิจัย(ปวว.-1/1)