การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถสร้างเอนไซม์ยูรีเอสและผลึกแคลไซต์จากตัวอย่างปูนชิเมนต์ทีจำหน่ายเป็นการค้าในประเทศไทย