การศึกษาความเครียดและค่าโมดูลัสของช่องว่างกระดูกหักเมื่อเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะและกระดูกหน้าขา

Publish Year International Journal 1
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the interfragmentary strain and the interfragmentary modulus with changing the distance between plate and femur", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 356-361