โครงการความร่วมมือในการทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและใบหงิกเหลืองร่วมกับภาคเอกชน

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • บุญส่ง เอกพงษ์

  • exบุญส่ง เอกพงษ์,inนายกรุง สีตะธนี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์


แสดงความคิดเห็น

(0)