การเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ในอาหารปลาสวาย

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiti-Ariza Aripin, "Effects of Zinc Amino Acid in Walking Catfish (Clarias macrocephalus)Female Broodstock First Sexual Maturation", J Aquac Res Development 2015, 6:7, ปีที่ 6, ฉบับที่ 7, เมษายน - สิงหาคม 2015, หน้า 1000347-1000352
2014 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSiti-Ariza Aripin, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Exogenous Melatonin in Clarias Macrocephalus Male BroodstockFirst Puberty Stage", Aquaculture Research & Development, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1000307-1-1000307-6
Publish Year International Conference 3
2016 exPuttinun Pattanakittivet, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhance Zinc Deposition in Asian Seabass (Lates calcarifer) from Dietary Zinc Amino Acid Complex.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p 323-328., 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exLalipat Prompol, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Increasing Manganese Deposition in Asian Seabass (Lates calcarifer) from dietary manganese amino acid complex.", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16-18 June 2016 BITEC Bangna, Bangkok, Thailand. p277-282. , 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exSiti-Ariza, Aripin, "Efficacy of Zinc Amino Acid Complex(AvailaZn?) on Enhancing Walking Catfish (Clarias macrocephalus) Female Broodstock First Sexual Maturation", WORLDAQUACULTURE 2015, 26 - 30 พฤษภาคม 2015, Jeju สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวศุภลักษณ์ เกตุตากแดด, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเสริมสังกะสีอินทรีย์ในอาหารปลาสวาย ต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกัน", รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 52 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย