ผลของการห่อหุ้มเซลล์ต่อการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสาวรส

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, "Survival of Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 microencapsulated with alginate in passion fruit jelly", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย