การสำรวจสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อการควบคุมการแพร่กระจายของโรคหนอนพยาธิบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ หนองหาร จังหวัดสกลนคร