การผลิตไบดอดีเซลจากหยีน้ำดดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็ง เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


แสดงความคิดเห็น

(0)