ผลของการใช้เทคนิคแทรกซึมภายใต้สภาวะสุญญากาศต่อการแช่อิ่มผลไม้ด้วยโพรไบโอติก