ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "การสำรวจและจำแนกแมงมุมในภาคสนาม", การประชุมเชิงปฏิบัติการ “แมงมุมในระบบนิเวศป่าสะแกราช” วันที่ 9-11 พ.ย. 2556, 9 - 11 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย