การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานนิทรรศการงานสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2556 ภายใต้แนวคิด แข่งขัน เพื่อแบ่งปันในงานสถาปนิก’56 ของ สมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมภ์