ค่าโลหิตวิทยา ลักษณะรูปร่างและอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือดและปรสิตในเลือดที่พบในเหยี่ยวรุ้ง