การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วยด้วยแบบจำลองภาพวาด

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พิสุทธิ์ ขุมทรัพย์, "การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วด้วยแบบจำลองภาพวาด", Advances in Production Management Systems. Sustainable Production and Service Supply Chains, IFIP Advances in Information and Communication Technology, 9 - 12 กันยายน 2013, อื่นๆ สหรัฐอเมริกา

แสดงความคิดเห็น

(0)