ความสัมพันธ์ของความเครียดในแผ่นโลหะยึดกระดูกกับระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะยึดกระดูกกับกระดูก

Publish Year International Journal 1
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relation of plate strain and distance between plate and bone", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1480-1483