การบำบัดสารย่อยสลายยากด้วยกระบวนการโอโซเนชั่น

Publish Year International Conference 1
2012 inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, exนายสุรชัย จอดพิมาย, "EFFECT OF OZONATION ON ORGANIC COMPOUNDS IN BREWERY WASTEWATER", 8th International Symposium on Lowland Technology, 11 - 13 กันยายน 2012
Publish Year National Conference 1
2014 exวรรณฤดี ชั้นศิริ, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, "ผลิตภัณฑ์ของเมทิลไดเอทาโนลามีน (MDEA)หลังกระบวนการโอโซเนชั่น", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 25 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย