การอนุรักษ์สาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Kelp โดยใช้สารกลิ่นรสทางชีวะ (Bioflavor) และเจล: การทวนสอบการประยุกต์ใช้ สารกลิ่นรสทางชีวะ (Bioflavor) และ เจล กับหอยเม่นในงานภาคสนาม

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exNorishige Yotsukura, exYoshinori Katsuyama, exYusuke Takata, exTadahiko Kajiwara, "Flavor Chemistry for the Selection of Algal Biotechnology Material to Produce Bioflavor from Edible Kelp, Saccharina spp.", The 1st Joint ACS AGFD-ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry, 4-5 March 2014, Bangkok, Thailand [organized by The American Chemical Society International Chemical Sciences Chapter in Thailand (ACS-ICSCT) and ACS Agricultural and Food Chemistry Division (ACS-AGFD)], 4 - 5 มีนาคม 2014, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย