การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะไฟลิง (Baccaurea polyneura) โดยใช้ดครื่องหมายไอเอสเอสอาร์