การพัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีขนาดเล็ก (ระยะที่ 2)

Publish Year International Conference 1
2013 exChookeaw, W., exSukniyom, Y., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, exSombatsompop, N., "Flow properties and melt distortion in molten rubber compounds under capillary extrusion", 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures, MFMS 2013, 14 กรกฎาคม 2013