ผลิตภัณฑ์ของฝากเมืองสกลนคร: การยืดอายุการเก็บเเละพัฒนาคุณภาพน้ำพริกปลา