การศึกษาสารธรรมชาติจากพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อควบคุมมาลาเรียและไข้เลือดออก