การศึกษาประสิทธิภาพการไล่ของสารเดลตร้าเมทรินต่อยุงก้นปล่อง

Publish Year International Conference 1
2013 exรุ่งอรุณ ทิศกระโทก, exวรรณภา ฤทธิสน, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Chemical induced behavioral responses in Anopheles epiroticus in Thailand", The 6th International Congress Society for Vector Ecology. 22-27 September 2013 at La Quinta (Palm Spring), California, USA., 22 - 27 กันยายน 2013, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา