การสังเคราห์ฟิล์มพลาสติกจากไคโตซาน

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exK. Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal Properties of Chitosan", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย