ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

Publish Year International Conference 1
2013 exPrasit Wongprom, exVenus Saksongmuang, exNarin Chomphuphuang, exSuwannee Phomprasith, exKanokporn Nilsonti, exOndrej Kosulic, exWisarut Sereenirach, exChaowalit Songsangchote, inดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์, "Diversity of Spiders in The His Majesty The King Insect Park, Nakhon Pathom, Thailand.", 19th International Congress of Arachnology, Kenting National Park, Taiwan, June 23-28, 2013, 23 - 28 มิถุนายน 2013, Kenting National Park ไต้หวัน