การปรับปรุงคุณสมบัติของฟิล์มเมทิลเซลลูโลสด้วยผงเปลือกไข่

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exN.Witit-anunb, exอรรถพล เชยศุภเกต, exธนัสถา รัตนะ, "Physical properties of Organic Film Prepared from Cellulose", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, exS.Chaikhun, exN.Witit-anun, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exT.Ratana, "Physical and Morphological Analysis of Chitosan Film", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย