การศึกษาโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากแบคทีเรียของกล้วยไม้ในจังหวักนครปฐม

Publish Year International Conference 1
2012 exE. L. Schuenzel, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, อาจารย์, "Genetic diversity of ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ from Southeast Asia and South America", The APS-2012 Caribbean Division Meeting, 16 - 18 เมษายน 2012, South Padre Island เทกซัส สหรัฐอเมริกา