โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญ (core area) ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

Publish Year International Journal 1
2014 exKhamcha, D, exSavini, T, exWestcott, DA, exMcKeown, A, exBrockelman, WY, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGale, GA, "Behavioral and Social Structure Effects on Seed Dispersal Curves of a Forest-Interior Bulbul (Pycnonotidae) in a Tropical Evergreen Forest", BIOTROPICA, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2014, หน้า 294-301
Publish Year International Conference 4
2021 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE COMMUNITY-BASED CONSERVATION AND HORNBILL EDUCATION OUTREACH PROGRAMS IN THAILAND", 13TH INTERNATIONAL LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH – EAST ASIA-PACIFIC REGIONAL NETWORK REGIONAL CONFERENCE (2021 ILTER-EAP) “CITIZEN SCIENCE IN SUPPORTING LONG-TERM ECOLOGICALSOCIAL MONITORING SYSTEMS”, 8 - 9 กันยายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exYada Sriyapai, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAchara Simcharoen, "Age determination of sambar (Recervus unicolor Kerr, 1792) as prey of tiger (Panthera tigris Linneaus, 1758) by using mandible morphology in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, Bangkok ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exTHAKSIN WONGSON, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity and habitat use of birds in annoucement preparation area, Bang Ban Botanical Garden, Phra Na Khon Sri Autthaya", The 2nd International Symposium on Natural Science: Biodiversity and the Current State of the Changing World, 2 - 3 ธันวาคม 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPilai Poonswad, "Long term research and conservation of hornbills in Thailand", 2016 ICENR - ILTER-EAP International Conference, 26 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2016, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม