การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก

Publish Year National Conference 1
2012 exมนัสนันท์ พูลสอน, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3 , 26 เมษายน 2012 - 28 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย