การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Publish Year National Conference 1
2013 exชาตินักรบ ปัญญาสาร, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 , 17 ตุลาคม 2013 - 17 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย