การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและกิจกรรมการต้านแบคทีเรียในน้ำฟักข้าวพร้อมดื่ม

Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of Gac fruit (Momordica cochinchinensis)", 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference , 11 - 14 ธันวาคม 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exNuntiya Nooiad, exPreechaya Rungwikrikarn, exKamonluk Klungsiri, inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on Efficiency of Momordica cochinchinnensis Extraction", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 1 ปี 2556 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต) , 18 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย