การคำนวณค่าของคูลอมบ์และการอินทิเกรตเชิงแลกเปลี่ยนสำหรับสถานะกระตุ้นของฮีเลียม