แนวทางการใช้ประโยชน์ประชากรลูกปลาบู่อย่างยั่งยืน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ จังกหวัดกาญจนบุรี