ผลกระทบของขนาดแรงบิดต่อค่าความเครียดของช่องว่างกระดูกหักและค่าโมดูลัสของช่องว่างกระดูกหัก

Publish Year International Journal 1
2013 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF THE SCREW TORQUE LEVEL ON THE INTERFRAGMENTARY STRAIN AND THE INTERFRAGMENTARY MODULUS", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2013, หน้า 853-856