การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของรถยนต์และระดับเสียงโดยใช้ไมโครโฟนหลายตัว

Publish Year International Conference 1
2016 inนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship between car backrest vibration and car interior floor sound with condition of speed varying", Global Conference on Engineering and Applied Science, 19 - 21 กรกฎาคม 2016, ็ฮอกไกโด ญี่ปุ่น