การสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้ : การวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการทำเกษตรกรรมในเมืองภายในมหาวิทยาลัย

Publish Year International Conference 2
2014 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรรมในเมือง กรณีศึกษา สวนผักบนหลังคา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", International Conference on Vertical Farming and Urban Agriculture 2014, 9 - 10 กันยายน 2014, Nottingham สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2014 exThuntawee Mongkolsangsuree, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของการทำเกษตรกรรมในพื้นที่สำนักงานเหลือเช่าในกรุงเทพ ประเทศไทย", Proceeding International conference on vertical farm and urban agriculture 2014, 9 - 10 กันยายน 2014, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ