การศึกษาผลกระทบของการใช้เอทานอลผสมน้ำในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟต่อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์

Publish Year National Journal 1
2016 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, exSakda Thongchai, exAmornpoth Suebwong, exManida Tongroon, "Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for a Spark Ignition Engine on Performance and Combustion", The Journal of Industrial Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 27-36
Publish Year International Conference 1
2014 inนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for Spark Ignition Engine on Performance and Combustion", 1st International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT 2014), 8 - 10 เมษายน 2014, กระบี่ ประเทศไทย