การประเมินทางชีวกลศาสตร์ของอุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูกเพื่อใช้ในการรักษาอาการแตกหักของกระดูกต้นขา