การคัดแยกและจัดจำแนกราที่เจริญหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม : อาคารพิลาศบุษบากรและอาคารอรชรบุษบัน