การเพิ่มโลหะผสมในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน

Publish Year International Journal 1
2015 ex?ule Kalyoncu, exDerya D?zenli, exIsik Onal, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exDaniel Noon, exSelim Senkan, "Direct epoxidation of propylene to propylene oxide on various catalytic systems: A combinatorial micro-reactor study", Catalysis Communications, ปีที่ 61, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2015, หน้า 16-20
Publish Year International Copyrights 5
2014 exYoshihiko OHISHI, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited. JAPAN. , 2014
2014 exYoshihiko OHISHI, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for preparing catalyst", Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo, JAPAN, 2014
2012 exYoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 ex Yoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012
2012 ex Yoshihiko?Ohishi, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, "Process for producing olefin oxide", Sumitomo Chemical Company, Limited, 2012