เครื่องหั่นกล้วย

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

  • inนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี