การสร้างตัวแทนคุณลักษณะชั้นสูงที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูลที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล, รองศาสตราจารย์, "An Analysis of the Regularization between L2 and Dropout in Single Hidden Layer Neural Network", 2016 7th International Conference on Intelligent Systems, Modelling and Simulation (ISMS 2016), 25 - 26 มกราคม 2016