วัสดผสมของกราฟีนและแมงกานีสออกไซด์ไฮเดรตที่เคลือบบนกระดาษคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับทำขั้วของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่มีประสิทธิภาพสูง

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoramane Chiochan, "Converging cheap carbon resources to value-added graphene materials: A supercapacitor energy storage device", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontakan Suksomboon, exJakkrit Khuntilo, "Syntheses and Characterizations of Silver-Cobalt Hydroxide-Reduced Graphene Oxide composites for Supercapacitors", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย