ประสิทธิภาพของยากำจัดเชื้อราในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคในกล้วยไม้