การศึกษาการนำก๊าซชีวภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 1 ลูกสูบ