การปรับปรุงและพัฒนาการนำความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนของเครื่องควบแน่น กลับมาใช้ประโยชน์