การวิเคราะห์ประวัติไขมันในเซลล์ยูแคริโอตและเทคนิคโนโลยีการสกัดไขมันด้วยไมโครเวฟ

Publish Year International Journal 4
2016 exKusonmano, K, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, "Informatics for Metabolomics", TRANSLATIONAL BIOMEDICAL INFORMATICS: A PRECISION MEDICINE PERSPECTIVE, ปีที่ 939, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 91-115
2014 inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, exMichael Adsetts Edberg Hansen, exJ?rn Smedsgaard, exJens Nielsen, "Dynamic Metabolic Footprinting Reveals the Key Components of Metabolic Network in Yeast Saccharomyces cerevisiae", International Journal of Genomics, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 894296, มกราคม 2014, หน้า 1-14
2013 exKhoomrung, S., inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, exJansa-Ard, S., exStaรฌลกhlman, M., exNookaew, I., exBorรฉn, J., exNielsen, J., "Rapid quantification of yeast lipid using microwave-assisted total lipid extraction and HPLC-CAD", Analytical Chemistry, ปีที่ 85, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2013, หน้า 4912-4919
2013 inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, exNookaew, I, exNielsen, J, "Integrated analysis, transcriptome-lipidome, reveals the effects of INO-level (INO2 and INO4) on lipid metabolism in yeast", BMC SYSTEMS BIOLOGY, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2013, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 4
2014 inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, "Dynamic Metabolic Footprinting Reveals the Key Components of Metabolic Network in Yeast Saccharomyces cerevisiae", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium :I-KUSTARS 2014, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, exIntawat Nookaew, exJens Nielsen, "Integrated analysis, transcriptome-lipidome, reveals the effects of INO-level (INO2 and INO4) on lipid metabolism in yeast", Twelfth International Conference on Bioinformatics (InCoB2013): Systems Biology, 20 - 22 กันยายน 2013, Taicang
2013 inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, "Systems Biology of Yeast Lipid Metabolism", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium : Science Frontier toward ASEAN, 28 - 29 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, exMichael Adsetts Edberg Hansen, exJ?rn Smedsgaard, exJens Nielsen, "Dynamic metabolic footprinting in yeast Saccharomyces cerevisiae", InCoB2012 - 11th International Conference on Bioinformatics, 3 - 5 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหนานคร อื่นๆ ประเทศไทย