หลักเกณฑ์การแปลรายการอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ

Publish Year International Conference 1
2013 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai Food Culture through Grammatical Patterns of English Translation", ACE 2013 The Fifth Asian Conference on Education 2013, 23 - 27 ตุลาคม 2013, Osaka ญี่ปุ่น