เสถียรภาพเชิงตำแหน่งจากการให้บริการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมระบบจีพีเอสในรูปแบบออนไลน์