การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งสำหรับการห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ:กรณีศึกษาไอโซฟลาโวนและวิตามินอี


แสดงความคิดเห็น

(0)