โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการลีลาบาลี รีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี