การถ่ายทอดวิธีการผลิตไวน์ น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด และการผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำผลไม้

  • Dutch Mill Co.,Ltd

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี